Kullabi Drottningodlingsklubb
Välkommen

Vi tar larver från våra bästa samhällens Buckfastdrottningar;

Samhällen vars drottningar är selekterade ur fler än 100

samhällen, och parade på renparningsstation.

Ungdrottningar från dessa paras på vår rasparningsplats,

Kullaberg i NV Skåne.

På rasparningsplatsen finns 8--12 drönargivande drottningar med god stamtavla som genom sin mångfald föder fram tillräckligt antal drönare, drönare med skillnader i  genetiskt påbrå. 

Några av samhällena har drottningar som är systrar

med samma parning, men minst 4 par drottningar har särskiljande linjer från annan parning.

Kullabi föder upp bidrottningar ur Buckfast kombinationsavels program.

I första hand bruksdrottningar för honungsproduktion.

 


Genom den stora genetiska bredden i avelsmaterialet får vi fram mer livskraftiga bin som är mindre känsliga för

sjukdomar, klarar vintern bra och samlar mer honung.

Bin som inte kokar och som är lättskötta.

Vi testar på frihet från kalkyngel, Varroa och Nosema.

Buckfastavel eller kombinationsavel innebär att man ur lyckade korsningar avlar fram arvsstabila nya stammar. Idén bakom kombinationsavel är givetvis möjligheten att sammanföra åtråvärda egenskaper från olika raser i en och samma stam och bevara dem där.

Något som vi hoppas mycket snart skall bli aktuellt, är att i våra bistammar para in egenskaper, som kan innebära förmågan att leva med Varroa-kvalstret.

Vad vi kallar VSH-bin, Varroa Sensitive Hygiene. en egenskap hos bin som gör att bina städar ut Varroa- honor som är fertila. Varroa-Kvalstret kan därmed inte föröka sig.

Beställ äggläggande drottningar i god tid

Äggläggande Drottningar levereras fom mitten juni månad

tom mitten augusti månad

Pris 700:-/st  inkl postfrakt.

Vi ringer innan vi skickar så att vi vet att Ni är hemma och kan ta emot dem.

Vi sänder må, ti, on, kl 17.00. Normalt framme nästa dag.

AVELSDROTTNING

För att få fram en avelsdrottning måste man börja med att ta fram minst 30 systrar från en Buckfastdrottning med känd stamtavla. En sådan drottning kan man hitta på Skärva som har ett 20-tal Buckfastdrottningar med kända stamtavlor. På Skärva kan man ta larver från någon av dessa drottningar och själv föda upp. Eller kan man beställa 2-dagars larver, dvs redan antagna larver som man själv får gå vidare med. Här gäller att dessa ungdrottningar, när de har kläckts, blir parade på en renparningsstation för Buckfast t.ex. Aspö, Hasslö, Vendelsö, Styrsö, Ven m.fl.

Därefter skall dessa 30 sättas till ett Viselöst samhälle och under 3 år testas och kalibreras varvid noggranna anteckningar måste föras. Efter 3 år vet man vilken drottning som är bäst av dessa 30 med ledning av sina anteckningar och bedömningspoäng. Om den bästa har betyg 5 i alla led så blir det troligen, men inte säkert, en avelsdrottning hos föreningen Svensk Buckfastavel.

En förening som det är lämpligt att vara medlem i,

se www.buckfast.se/medlemskap.html

Hos Buckfast renparningsstationer finns minst 6 framlarvade systrar komna från en sådan godtagen avelsdrottning. Dock inte avelsdrottningen själv. Den stannar hemma hos biavlaren och är nu 3-4 år. Biavlaren har tagit fram även några reservdrottningar från sin avelsdrottning.

De 6 systrarna tjänar som drönargivare under två säsonger på renparningsstationen dit alla är välkomna för parning av sina ungdrottningar av vilken ras de vara må. Efter 3 års kontrollerad parning på någon Buckfast renparningsstation har man korsat fram en drottning som nu är en Buckfast.

En Buckfast avelsdrottning blir stambokförd.

En Buckfast avelsdrottning går knappast att köpa.

De övriga 29 i systerserien höll inte måttet att bli bäst. En del av dessa kan hamna på Skärva. Säkert är de i allafall Buckfastdrottningar med stamtavla.

På en rasparningsplats som den på Kullaberg finns 4-6 bra men olika linjer av Buckfastdrottningar. Sammanlagt finns där 8-12 drönargivande samhällen. Där paras den bästa av våra övriga Buckfastdrottningars avkommor. Vi har c:a 100 samhällen som vi selekterar på.

På Kullaberg produceras Bruksdrottningar som p.g.a de olika linjerna får en större genetisk bredd eftersom de blir parade av drönare från olika linjer. Därmed kan inte stamtavlan beskrivas på fadersidan eftersom man inte vet parningen i lufthavet av alla dessa drönare. Stor genetisk bredd eftersträvas idag för bruksdrottningar eftersom det antas ge en större vitalitet och moståndskraft mot sjukdomar.

Våra drönargivande drottningar på Kullaberg är parade på renparningsstationer.

Vi måste få fram nya serier nästa år igen till vår rasparningsplats på Kullaberg genom att para på renparningsstationer.

Kullabi

Owe Lindgren

Beställ äggläggande drottningar i god tid


Vi har ofta återkommande beställningar år från år.

Äggläggande Drottningar levereras fom mitten juni månad

t.o.m. augusti månad

Pris 700:-/st inkl postfrakt.

Vi ringer innan vi skickar så att vi vet att Ni är hemma och kan ta emot dem.

Vi sänder må, ti, on, kl 17.00. Normalt framme nästa dag.Owe 0706-693 555

Rolf  0702-604712, 042-34 19 12

     OWE    Owe@kullabi.se /  ROLF    ruh@telia.com

 Vid beställning via mejl:

NAMN OCH ADRESS med postnummer och telefon

Vad avgör hur bra en drottning blir.

AvelsDrottningen bör gå i ett samhälle där hon tas väl omhand och matas väl.

Det skall vara gott om ambin i hennes omgivning.

Starten.

Det är bra att odla i övre skattlådan på ett Viseriktigt samhälle, men det kan hända att bina dröjer med att mata larverna som då ligger torrt i kanske upp till 12 timmar. Om man använder startlåda undviker man denna risk.

Startlådan måste fyllas med bin utan att den minsta larv eller ägg kommer med. Kakor med bin -massor- tas från en skattlåda där man inte gjort yngeluppflyttning; bin från yngelrummet kan skakas ned, om man ser till att drottningen inte följer med.

Efter 4 timmar hänges odlingsramen in plus en kaka pollen.

Nästa dag hänges ramar och odlingsram in i den skattlåda de togs från. Nu är matningen igång och bibehålles.

Om man låter odlingen ske helt i startlådan, vilket skulle kunna göras, händer det ibland att bina i sådana Viselösa samhällen täcker cellerna för tidigt. Då blir inte drottningarna förstklassiga.

I ett Viseriktigt samhälle förekommer inte att cellerna täcks i förtid.


Cellerna täcks.

5 dagar efter omlarvningen täcks cellerna. Bina har inget annat yngel där upp i övre skattlådan och då kan de mycket väl slarva med att hålla rätt temperatur.

Flytta cellerna till kläckskåp, eller

flytta upp yngelkakor på båda sidor om odlingsramen samt bura cellerna men...

kommer ett starkt honungsdrag kan bina bygga kakverk runt cellerna och fylla det med nektar, risk för kvävning finns!!!

Nykläckta drottningar.

Drottningarna föds med en helt tom honungsblåsa och får de ingen mat inom 3 timmar får de svårt att röra sig och dör snart av svält.

Burarna måste innehålla foder och skall drottningarna gå mer än ett dygn i buren har de behov av arbetsbin också.

------------------------------------------

Under 24 timmar efter drottningens parning behöver hon ha minst 30 plusgrader för att säden skall vandra upp ordentligt till sädesgömmet. Det händer då och då vid kalla nätter, att bina inte kan åstadkomma detta i enramslådor, vilket i så fall kan ge puckelynglande drottningar efter ett år.

Bättre med Kieler eller Apidea eller avläggare på helramar under svala somrar.


Årets färg på drottningen är  GRÖN